Leg. Psykoterapeut och psykoterapi i Östersund

Östersunds anhörig- och föräldramottagning

Leg. Psykoterapeut

Jag arbetar med vägledande samtalsterapi, affektfokuserad psykoterapi, EMDR (traumabehandling) och samtal med kognitivt fokus.

Nöjda kunder

Det viktigaste är att du blir nöjd med den behandling du erbjuds.

Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av att möta människor med olika typer av psykisk ohälsa

Psykoterapeut erbjuder psykoterapi i Östersund

Östersunds anhörig och föräldramottagning är en mottagning i Östersund som startade 2010 utifrån ett speciellt intresse för den som är anhörig. Men det du söker för behöver inte anknyta till anhörigproblematik, som psykoterapeut arbetar jag också med andra fokusområden inom både psykoterapi och samtalsterapi. Om du inte mår bra och känner att du själv inte kan hantera situationen, så hör av dig till mig. Oavsett om dina bekymmer är nya eller funnits under lång tid, finns möjligheter att hitta nya strategier.

Hur fungerar det?

På Östersunds anhörig och föräldramottagning finns det möjlighet till olika behandlingsmetoder och terapier. Erfarenheten säger att ingen behandling är den andra lik och att varje patient behöver en specialanpassning för att hans eller hennes terapi skall kunna utformas på ett så bra sätt som möjligt. Bland de terapier som erbjud är stödjande och vägledande samtal, affektfokuserad psykoterapi på psykodynamisk grund och samtal med kognitiv inriktning och EMDR, som är en metod att behandla trauma. Man väljer metod efter situation och vad du skulle vilja åstadkomma samt efter vilka svårigheter du tycker att du står inför. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig för mer information. Eftersom jag arbetar med flera behandlingsmetoder, kan vi diskutera vad du tror passar dig. Jag erbjuder också videosamtal, på länk där vi bägge legitimerar oss med bankid.

Kvalitativ vård

All behandling sker på ett metodiskt, kvalitativt och på ett sätt som så mycket som möjligt, överensstämmer med dina önskemål. Du som kund och patient är det viktigaste för att verksamheten skall fungera på ett adekvat vis.